top of page

VREMENSKA KAMERA

Pred poletom vedno preverite stanje vremena in steze.

Na sliki so vidni vzletno-pristajalna steza, taxi steza in veterna vreča. Kamera v centru gleda proti SV in v celoti pokriva 180° kot.

Bodite pozorni na datum in uro zadnjega posnetka. Za podrobnosti prenesite sliko in jo povečajte (Click to play, desni klik - shrani sliko).

Splošne informacije

Vzletišče Šentvid pri Stični

VZLETIŠČE JE ODPRTO

Osnovni podatki o vzletišču in VPS
 

Nadmorska višina: 1.017ft  / 310 m

GEO lokacija: N 45° 56.7' 38.53", E 14° 51' 02.52"

1 NM jugovzhodno od Šentvida pri Stični

Smer steze: 14/32

Dolžina VPS: 550x30 m (590x30 m STRIP), trava

Podlaga je urejen, redno vzdrževan in košen travnik.

Steza ni osvetljena.

Radio / VHF: Šentvid 123.505 (SLO, ENG), Ljubljana information 118.480 FIS (nad 2.000ft)

METEO:

SLO avtomatski odzivnik na vzletišču: +386 41 548 036

Letališke takse / plačilo pristanka:

BREZPLAČNO

Stanje steze in ostale informacije vzletišča:
+386 40 171 071 (Rok) ali +386 31 490 038 (Bojan)

Info o padalskih aktivnostih:

+386 40 818 738 (Aleš) ali +386 31 594 111 (Tomaž)

Dostop do vzletišča:

- Po asfaltirani cesti iz smeri Šentvid pri Stični, Dob pri Šentvidu, Ivančna gorica in Radohova vas

- Z vlakom, redna železniška povezava (45 min do/iz Ljubljane ali Novega mesta)

Anchor 1
Anchor 2

POSTOPKI LETENJA IN PRAVILA OBNAŠANJA

Vzletišče je primerno za dnevno letenje po pravilih VFR in VMC pogojih letenja

Vsak pilot je odgovoren za svoje početje in odločitve. Vodja letenja ga preko radijske veze obvešča o situaciji na vzletišču in opozarja na 
morebitne nevarnosti, vendar se je pilot v vsakem primeru dolžan prepričati o prejetih informacijah. Kadar vodja letenja preko radijske veze ni dosegljiv, vsak pilot ravna po načelu »at your own discretion«.

Bodite pozorni na UL, jadralske in celodnevne padalske aktivnosti (običajno srede, petki in vikendi - v času poletne sezone. Ko se izvajajo padalske aktivnosti so pristanki dovoljeni le z aktivnim dogovorom po radio vezi, dvosmerna VHF komunikacija je obvezna!

Pristanki / poleti in premikanja po tleh z delujočim propelerjem so strogo prepovedani, ko so v zraku padalci. Padalska Cessna (S5-DOT) ima v splošnem prednost pred ostalim prometom.

PRIHOD

Vzletišče kontaktirajte s pozivom "vzletišče Šentvid" ali "Šentvid" na 123.505 MHz vsaj 1(eno) minuto pred prihodom do priletne točke. Kadar vodja letenja ni prisoten ali pilot komunikacije z vzletiščem ne more vzpostaviti, pilot svoje namere in dejanja vedno jasno sporoča na frekvenco vzletišča po načelu »transmit blind« (namen prihoda, vključitev v šolski krog, final,...).

OBIČAJNE PRILETNE/ODLETNE TOČKE

 • Z od vzletišča, Višnja Gora

 • JZ od vzletišča, Muljava

 • JV od vzletišča, Sela pri Šumberku

 • V od vzletišča, Veliki Gaber

 • SV od vzletišča, Primskovo

KONTROLIRANA TMZ CONA

Severno od vzletišča se že nahaja TMZ Ljubljana cona (obvezna uporaba transponderja, GND - 1.000ft AGL), zato bodite pozorni na prečkanja v morebitno kontrolirano območje. Skrajni rob šolskega kroga je zagotovljen izven tega območja.

 

Shemo kontroliranih con v bližini vzletišča si oglejte na spodnjih slikah.

HOLDING POZICIJI

Na voljo sta dve holding poziciji na višini 2.000ft QNH:

 • Stična (SZ od vzletišča)

 • Bič (JV od vzletišča)

VODJA LETENJA NA VHF

Vodja letenja na VHF postaji je običajno prisoten čez vikend v času poletne sezone, zagotovo pa med izvajanjem padalskih aktivnosti. V času ko vodja letenja ni prisoten, Vse operacije piloti izvajate po lastni presoji (upoštevaje pravila dobre prakse - varnost je na prvem mestu!).

TRENAŽNI POSTOPKI NA VZLETIŠČU

Trenažni postopki (Low pass, Touch'n go, Stop'n go, Imitacija odpovedi motorja na 3.000 ft QNH) in trenažni pristanki so dovoljeni.

ŠOLSKI KROG

Športna letala - šolski krog 2.000ft QNH, ULN in zmaji 1.500ft QNH.

Običajna steza v uporabi je steza 14.

Dobri orientaciji za vključitev v šolski krog sta cerkev Sv. Miklavža na Gradišču nad Šentvidom (za stezo 14) ter bivša cestninska postaja Dob (za stezo 32).

NAVODILA ZA POLETANJE IN PRISTAJANJE

 • V priletno–odletnih ravninah ovir ni.

 • Polet 14: Pri poletanju v smeri steze ni naseljenih krajev. 207 m v osi od konca VPS v smeri 14 se nahaja nasip z železniško progo, katerega višina v podaljšani osi steze je enaka višini referenčne točke VPS. 460 m od konca steze se nahaja gozdni pas. Zaradi večje varnosti in boljše preglednosti pri vzpenjanju se običajno izvaja zavoj v levo po vzletu, vzdolž travnika (severno od železniške proge) med obema gozdnima površinama. Poletanje v smeri steze 14 čez gozd je sicer zagotovljeno in dovoljeno ter se lahko izvaja tudi v vadbenih postopkih. Pri poletanju bodite pozorni na promet na kolovozni poti (na koncu stripa 14).

 • Pristanek 14: Pristajanje se izvaja preko naselja Šentvid pri Stični, zato je potrebno upoštevati doslednost pri povzročanja hrupa nad naseljenim področjem. Naselje je potrebno preleteti na varni višini. Piloti naj bodo pozorni na električni daljnovod in bližino ceste v kratkem finalu.

 • Polet 32: Poletanje se izvaja proti naselju Šentvid pri Stični. Prvi zavoj (levi ali desni) v šolski krog se mora izvesti pred preletom naselja. Pri preletu naselja naj se upošteva doslednost pri povzročanja hrupa nad naseljenim področjem s čimprejšnjim odvzemom maksimalne moči motorja skladno z varnostnimi priporočili letalne naprave. Poletanja v smeri steze 32 v nedeljo in med prazniki zaradi hrupa niso dovoljena (edino če ne gre drugače zaradi vetra oz. je ogrožena varnost).

 • Pristanek 32: Ob vetrovnem vremenu se pri pristajanju v smeri 32 običajno pričakuje rahlo turbulenco oz. povečan vertikalen padec za gozdnimi površinami. Za gozdnimi površinami bodite pozorni na bližino železniške proge ter promet na kolovozni poti tik pred začetkom steze 32.

 

V video posnetku spodaj je prikazan običajen PPL levi šolski krog 14.

VETRNA VREČA

Vetrna vreča se nahaja na desni strani 3/4 steze 14 (zahodno od VPS).

SIGNALNO OBMOČJE

Signalno območje za prikaz vizualnih talnih signalov je postavljeno zahodno od VPS, južno od vetrne vreče.

TRENAŽNE CONE JUŽNO OD VZLETIŠČA

 • Muljava, do 3.000ft QNH

 • Sela - Šumberk, do 3.000ft QNH

NAVODILA ZA UPORABO VZLETIŠČA (revizija 5.0, September 2022)

Podrobna navodila za uporabo vzletišča si lahko prenesete: povezava

SHEMATSKI PRIKAZI IN KARTE

bottom of page